Tidigare uppdrag

Redigerade titlar i urval

Uppdragsgivare under åren: Albert Bonniers förlag, Bokförlaget Forum, Bokförlaget Hedvig, Norstedts, Piratförlaget, Lilla Piratförlaget, The Book Affair, Bokfabriken.

Utgivna böcker på egna förlag